Visie & Missie

De Verrekijker; de school voor eigenaarschap in ontwikkeling,
op weg naar een eigentijdse school.

Voor De Verrekijker staat in de huidige maatschappij eigenaarschap centraal. Daarom willen we leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze eigenaarschap ontwikkelen. 

Hiervoor hebben we kernwaarden en onderwijskundige bouwstenen vastgesteld:   

- Zelfstandig en actief leren 
- Ontwikkeling (mede) verantwoordelijkheid 
- Ieder kind heeft zijn eigen talenten 
- Van aanbod naar vraag gestuurd 
- Kinderen zijn trots op eigen werk 
- Creativiteit en experimenteren 
- Inspirerende werkplekken 
- Werken in teams 
- Leerkracht als coach 
- Verbinding van intern met extern, partners 

Een goed pedagogisch klimaat is voor ons een voorwaarde om te leren en te ontwikkelen. We streven naar een pedagogisch klimaat vanuit onze kernwaarden, die we als een parel van onze school zien.

Onze kernwaarden zijn: -Samen-Vertrouwen-Respect-Betrokkenheid-Eigenaarschap-Creatief denken

De school maakt momenteel een ontwikkeling door van klassikale eenheden naar uitgaan van instructies en werken in grotere eenheden gedurende een deel van de dag.  
Een vorm van onderwijs die zorgt voor eigenaarschap, samenwerking, evaluatie en reflectie, coaching en ontwikkeling op maat en die zorgt voor een gevoel van borging en veiligheid en tevens de relatie legt met actief burgerschap. 

Dit zijn dan ook de parels waar we trots op zijn:
-Gebouw dat rust en orde uitstraalt en daarmee een veilige en verzorgde omgeving is voor kinderen en medewerkers;
-Een gebouw met ruimtes voor stamgroepen en werkpleinen voor elke unit ter bevordering van zelfstandigheid en samenwerking;
-Ontwikkeling naar leven en werken in units met groepsdoorbrekend werken;
-Gezonde school op het gebied van voeding en beweging;
-vanuit Kernwaarden gedreven
 

Op de Agenda

Kalender
<
Juni
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo