SWPBS

Tijdens de Coronacrisis worden nieuwsbrieven in relatie tot SWPBS op Isy geplaatst!!

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het team van De Verrekijker aan de slag gegaan met SWPBS. Schoolwide Positive Behavior support. Vaak wordt het afgekort naar PBS. Het invoerings- en implementatietraject duurt 3 schooljaren. We zullen op dit deel van de schoolwebsite vermelden welke stappen we nemen en wat het betekent voor de kinderen en ouders.

Aanleiding SWPBS
 
Dit schooljaar zijn we gestart met het gedragsprogramma Schoolwide Positive Behavior Support.

De aanleiding om met dit programma rondom gedrag te starten, is de diversiteit waarmee gedrag van kinderen door de leerkrachten wordt benaderd. De leerkrachten gebruiken bij het hanteren van kinderen wel een adequate aanpak, maar er is veel verschil tussen de diverse groepen. Leerkrachten zijn gewend om hier hun eigen weg in te zoeken. Er is tot op heden weinig overleg geweest over gezamenlijk optrekken in het gedrag van kinderen. Iedere leerkracht heeft een persoonlijke  tolerantiegrens die wordt ingezet op het moment dat kinderen deze opzoeken en eroverheen gaan.
Bovendien ontbreekt het aan een meer gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Deze situatie zorgt niet zozeer voor veel probleemgedrag of ernstige incidenten, maar wel voor onduidelijkheid.
In het team is afgesproken om naar een structuur te gaan zoeken die meer gezamenlijkheid in gedragsaanpak zou opleveren. Na enig onderzoek hebben we toen gekozen voor Schoolwide Positive Behaviour Support, kortweg PBS genoemd.

Oorsprong PBS
 
Schoolwide Positive Behaviour Support is in Amerika ontwikkeld door onder meer Annemieke Golly en Jeff Sprague van het Oregon Research Institute. In de Verenigde Staten hebben onderzoekers die vergelijkbare programma's hebben ontwikkeld zich verenigd in de Association for Positive Behavior Support (APBS). Vanuit Amerika is het idee overgekomen naar Europa. In Nederland hebben diverse organisaties zich verenigd in een Kenniscentrum SWPBS om hier het programma uit te rollen in het onderwijs en te zorgen voor kwaliteitsborging door opleidingen van PBS-coaches en -specialisten en certificering van scholen en opleiders.
 
De aanpak van PBS
 
PBS is een aanpak voor alle kinderen. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben biedt deze aanpak specifieke interventies. De aanpak is gericht op de hele schoolomgeving. Het gehele team van de school wordt betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en alle medewerkers in school nemen deel aan de uitvoering.

De PBS aanpak is verdeeld in drie niveaus.
 
In het eerste niveau vinden interventies plaats voor alle leerlingen. Hierbij zijn vijf aspecten belangrijk, namelijk:
 • Een positieve, proactieve benadering
 • Onderwijzen van gewenst gedrag
 • Actief toezicht houden
 • Positieve beloningssystemen
 • Consequente, duidelijke sancties
 
In het tweede niveau, dat is gericht op risicoleerlingen, zijn er specifieke en intensievere interventies om de gedragsverwachtingen meer eigen te maken. In het derde niveau is een zeer gerichte aanpak noodzakelijk waarbij professionele hulp noodzakelijk is.
 
PBS op De Verrekijker
 
Het team van 'De Verrekijker' heeft een start gemaakt met PBS. Aan de hand van stellingen rondom gedrag die de teamleden hebben beoordeeld, is er een nulmeting gemaakt. Deze nulmeting is als uitgangspunt gebruikt om te bepalen wat de belangrijkste en urgentste onderwerpen zijn om mee te beginnen.
Op 25 september 2019 is de eerste studiemiddag over PBS geweest. Het hele team is onder leiding van Geertje CPO'er (Cluster Verbinder Passend Onderwijs en gedragsspecialist van Innovo) hiermee aan de slag gegaan.
 
Bij PBS staan kernwaarden centraal van waaruit gedragsverwachtingen worden geformuleerd.
Voor de herfstvakantie zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 betrokken bij het maken van een keuze van de kernwaarden. In alle klassen hebben de kinderen samen met de leerkracht een top vijf van kernwaarden gemaakt.  De klassenvertegenwoordigers hebben de uitkomsten van deze gesprekken besproken in de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad. Uiteraard heeft ook het team zich gebogen over de deze kernwaarden. Allemaal samen hebben we de volgende drie kernwaarden vastgesteld

                                                        RESPECT
                                                        VEILIGHEID
                                                        VERTROUWENVanuit deze waarden zullen een aantal gedragsverwachtingen opgesteld worden voor de verschillende ruimtes in het gebouw. Per ruimte zullen verwachtingen worden beschreven die ieder gelieerd zijn aan de waardes veiligheid, respect en vertrouwen.

De eerste ruimte waarmee we aan de slag zijn gegaan is 'de gang'. De volgende verwachtingen zijn geformuleerd voor het gedrag op de gang:

Respect
 • Wij zijn eerlijk.
 • Wij doen samen het goede en helpen waar het kan.

Veiligheid
 • Wij zorgen dat alles helemaal in onze eigen locker zit.
 • Wij lopen rechts.
Vertrouwen
 • Bij binnenkomst en pauzetijden fluisteren we op de gang, tijdens lestijd zijn we stil.
 • Wij geven elkaar de ruimte op de gang.
 
Hierbij is een les ontwikkeld om de kinderen de gedragsverwachtingen aan te leren. In januari 2020  is deze les in alle groepen gegeven.
Om het juiste gedrag op de gang aan te moedigen, worden er tokens (beloningsmuntjes) uitgedeeld aan kinderen die het correcte gedrag laten zien. Samen met de klas worden alle muntjes gespaard in een 'tokenbuis'. Wanneer deze vol is, volgt er een beloning.

In februari 2020 was het zover. De les 'goed gedrag op de gang' was de week ervoor in alle groepen gegeven. De tokens waar klaar. Dus 'het feest' kon beginnen! Op maandag 3 februari ging PBS officieel van start met een feestelijke opening binnen de units. De eerste tokens werden verdiend!

Aanpak tijdens de Coronacrisis
 
Vanaf 23 maart wordt een nieuwsbrief op Isy geplaats waarin adviezen voor thuiswerken worden gegeven, in relatie tot SWPBS.

 
 
 

Op de Agenda

Kalender
<
Oktober
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Agenda